Булангууд
2021.11.20 06:11

Монгол бөхөнгийн тоо толгой өсчээ


Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын мэргэжилтнүүд, “Бөхөн хамгаалах сүлжээ” багийнхан хамтарч тооллого судалгааг 2021 оны 10 дугаар сарын 30-наас 11 дүгээр сарын 8-ний өдрүүдэд хийжээ.

.

Онцлох нийтлэлүүд